ภาษา : ไทย
  

กระทู้เว็บบอร์ด

  
วันที่ : 30/03/2561 10:46:07  ดู : 240  ความคิดเห็นทั้งหมด :

กำหนดการสอบท้องถิ่น 2561
กำหนดการสอบท้องถิ่น 2561

วันนี้ (4 กรกฏาคม 2560) - นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ในฐานะผู้แทน ก.อบต. และในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ถ่ายทอดสด (Facebo Live) กล่าวถึงประเด็น "การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้

ปลัดเชื้อ แจ้งรายงานว่าเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อพิจารณากำหนดวันการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ , การกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ , การกำหนดวันสอบแข่งขัน (สอบภาค ก , สอบภาค ข และสอบภาค ค)

ซึ่งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ลงมติชัดเจนแล้วว่า จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 20,000 อัตรา ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 นี้

โดยจะเปิดระบบรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง
จากนี้ ขอให้ผู้สนใจติดตามประกาศอย่างเป็นทางการที่จะลงนามโดยประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (เรื่องชื่อตำแหน่ง อัตรา คุณวุฒิ สนามสอบ-ศูนย์สอบ) ซึ่งคือ จะประกาศในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เพื่อให้ทราบรายละเอียดก่อน จากนั้นนับต่อไปไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ นั่นหมายความว่า "เดือนสิงหาคม 2560 จะเป็นเดือนของการรับสมัครสอบ"

หลังจากนั้นต้นเดือนกันยายน 2560 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และปลายเดือนกันยายน 2560 จะเป็นช่วงการสอบแข่งขัน

จึงสรุปได้ว่า
19 กรกฏาคม 2560 = ประกาศรับสมัคร (จะเป็นหนังสือแจ้งรายละเอียดรับตำแหน่งใด อัตราเท่าไร)
สิงหาคม 2560 = เปิดระบบรับสมัครออนไลน์
ต้นเดือนกันยายน 2560 = ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ปลายเดือนกันยายน 2560 = สอบแข่งขัน

**ส่วนกำหนดการสอบท้องถิ่น2561 จะออกเมื่อใดโปรดติดตาม** <
-
กำหนดการสอบท้องถิ่น 2561    [oratai_aoun@hotmail.com  171.96.219.233]
 แสดงความคิดเห็น
กระทู้เว็บบอร์ด

* ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 *
 *