ภาษา : ไทย
  

กระทู้เว็บบอร์ด

  
วันที่ : 30/05/2560 16:05:11  ดู : 2151  ความคิดเห็นทั้งหมด :

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 2560 ประกาศแล้ว!!! สถานที่สอบ ภาค ก 60 ดูได้ที่นี่!!

1. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา
3. ศูนย์สอบราชบุรี
4. ศูนย์สอบชลบุรี
5. ศูนย์สอบเชียงใหม
6. ศูนย์สอบพิษณุโลก คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
7. ศูนย์สอบอุดรธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
8. ศูนย์สอบอุบลราชธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
9. ศูนย์สอบขอนแก่น คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
10. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
11. ศูนย์สอบสงขลา 
https://ocsc2.job.thai.com/01_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/02_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/03_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/04_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/05_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/06_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/07_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/08_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/09_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/10_1_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/11_1_1.pdf
1. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล https://ocsc2.job.thai.com/01_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/01_2.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/01_3.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/01_4.pdf 
2. ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา
https://ocsc2.job.thai.com/02_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/02_2.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/02_3.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/02_4.pdf
3. ศูนย์สอบราชบุรี 
https://ocsc2.job.thai.com/03_1.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/03_2.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/03_3.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/03_4.pdf 
4.ศูนย์สอบชลบุรี 
https://ocsc2.job.thai.com/04_1.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/04_2.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/04_3.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/04_4.pdf 
5.ศูนย์สอบเชียงใหม 
https://ocsc2.job.thai.com/05_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/05_2.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/05_3.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/05_4.pdf 
6.ศูนย์สอบพิษณุโลก
https://ocsc2.job.thai.com/06_1.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/06_2.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/06_3.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/06_4.pdf
7.ศูนย์สอบอุดรธานี 
https://ocsc2.job.thai.com/07_1.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/07_2.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/07_3.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/07_4.pdf 
8. ศูนย์สอบอุบลราชธานี 
https://ocsc2.job.thai.com/08_1.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/08_2.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/08_3.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/08_4.pdf 
9 ศูนย์สอบขอนแก่น 
https://ocsc2.job.thai.com/09_1.pdf
https://ocsc2.job.thai.com/09_2.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/09_3.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/09_4.pdf 
10. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
https://ocsc2.job.thai.com/10_1.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/10_2.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/10_3.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/10_4.pdf
11. ศูนย์สอขา

https://ocsc2.job.thai.com/11_1.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/11_2.pdf 
https://ocsc2.job.thai.com/11_3.pdf
-
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 2560 ประกาศแล้ว!!! สถานท    [oratai_aoun@hotmail.com  58.8.173.67]
 แสดงความคิดเห็น
กระทู้เว็บบอร์ด

* ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 *
 *