ภาษา : ไทย
  

กระทู้เว็บบอร์ด

  
วันที่ : 04/05/2560 16:36:15  ดู : 955  ความคิดเห็นทั้งหมด :

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา
***ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.*** #กรมป่าไม้ #แชร์ให้เพื่อน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) จำนวน 4 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 8 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 9 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 100 อัตรา
- ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 17 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 11 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
- เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
- นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
- ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
- ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา
- นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
- นิติกร จำนวน 6 อัตรา
- บุคลากร จำนวน 3 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครสอบ
รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
-
กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก    [oratai_aoun@hotmail.com  119.76.1.17]
 แสดงความคิดเห็น
กระทู้เว็บบอร์ด

* ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 *
 *