ภาษา : ไทย
  

กระทู้เว็บบอร์ด

  
วันที่ : 30/03/2560 10:52:24  ดู : 355  ความคิดเห็นทั้งหมด :

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 128 อัตรา

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 128 อัตรา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 128 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
วุฒิปริญญาตรี
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (สาขาวิชาบัญชี)
จำนวน 3 อัตรา

2. บุคลากร (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
จำนวน 13 อัตรา

3. บุคลากร (สาขาวิชาอังกฤษ)
จำนวน 2 อัตรา

4. บุคลากร (สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และบริหารงานบุคคล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
จำนวน 2 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และบริหารงานบุคคล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
จำนวน 17 อัตรา
Advertisems


6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์)
จำนวน 7 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (ทุกสาขาวิชา)
จำนวน 67 อัตรา

วุฒิปวช.
8. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร (สาขาวิชาการบัญชีและพณิชยการ)
จำนวน 11 อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร (ทุกสาขาวิชา)
จำนวน 6 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ เข้าไปที่ระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ของสรรพากรเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วพิมพ์ใบสมัครไปยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
-
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 128 อ    [oratai_aoun@hotmail.com  58.8.173.222]


    ความคิดเห็น 1
วันที่ : 30/03/2560 10:53:41    แจ้งลบ แจ้งลบ  

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/092559/1488416974.pdf

ที่มาข้อมูล
http://www.ประกาศผลสอบ.com
-
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ     [oratai_aoun@hotmail.com  58.8.173.222]


 แสดงความคิดเห็น
กระทู้เว็บบอร์ด

* ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 *
 *