ภาษา : ไทย
  

ผลงานนักเรียน 

 

บางส่วนของสอนสดจังหวัดต่างๆ ในการติวสอบ

ครูผู้ช่วย /สอบท้องถิ่น /สอบก.พ. 

จังหวัดสงขรานครินทร์

จังหวัดสุราษธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

 

จังหวัดนครราชสีมา 

                      จังหวัดเชียงราย

                                                จังหวัดเชียงใหม่

 

อาจารย์พี่นุช และทีมงาน The Success  

ขอให้ผู้เรียน ที่หมั่นทบทวนและตั่งใจเรียนทุกท่าน   ประสบความสำเร็จคว้าชัยในทุกสนามสอบค่ะ