ภาษา : ไทย
  

ติวสอบท้องถิ่น 

ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 1 

การสอบท้องถิ่น  สอบก.พ.  สอบราชการ  ต้องทุ่มเทกับการทำโจทย์เยอะๆค่ะ   หนทางสำเร็จอยู่แค่เอื้อมนะคะ 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 2  

สอบท้องถิ่นหรือสอบก.พ.  ข้อสอบจะคล้ายๆเดิมทุกปี  ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานแล้ว  หัดทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆ  ห้ามท้อ  ห้ามขี้เกียจนะคะ  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 3  

การสอบท้องถิ่น   สอบก.พ  นั้นไม่มีคำว่าฟลุ๊ก   ขึ้นอยู่กับความพยายามล้วนๆค่ะ


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 4  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 6 

เรื่องเปอร์เซ็นและร้อยละ  ที่ยากสำหรับบางคนแต่ง่ายมากๆๆถ้าเรียนติวท้องถิ่นกับทางสถาบัน


 

ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 7 

เรื่องอายุ  โจทย์จะให้อายุพ่อมา  แม่มา  แล้วถามอายุปัจจุบันของเรา  ไม่ยากเลยค่ะ  ถ้าเราเข้าใจ


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 8     

แนวข้อสอบท้องถิ่นเรื่องอนุกรม หนทางความสำเร็จไม่ไกลแล้วนะคะ ถ้าเรามีตัวช่วย  สนใจสมัครติวสอบท้องถิ่นได้ที่


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 9 

 ติวสอบท้องถิ่น  ว่าด้วยเรื่อง  อนุกรมจ้า


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 10 

ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 43 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 11 

ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 41  


 ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 12    

ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 38 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 13

ติวสอบท้องถิ่น60,ติวสอบข้าราชการท้องถิ่น60, ติวสอบก.พ. กำไร ขาดทุน ร้อยละ ชุดที่ 35


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 14 

ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. สดมภ์ ชุดที่ 34 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 15 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 16  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 18 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 19 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 20     


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุด21  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 22  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 23


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 24


 ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 25   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 26    


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 27 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 28   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 29  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 30     


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 31   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 32   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 33


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 34


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 35 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 36  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 37 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 38 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 39 


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 40  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 41  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 42  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 43    


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 44    


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 45   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 46   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 47   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 48    


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 49  


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 50   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 51   


ติวสอบท้องถิ่น ติวสอบก.พ. อนุกรมชุดที่ 52