ภาษา : ไทย
  

เงินเดือน/ตำแหน่งที่เปิดสอบท้องถิ่น 

เงินเดือน/ตำแหน่งที่เปิดสอบท้องถิ่น

 
 
ตำแหน่งสอบท้องถิ่น ทั่วไปวิชาการ/ครูผู้ช่วย
1.1วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคกลางเขต1)

1.2วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคกลางเขต2)

1.3วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคกลางเขต3)

 

 

 

2.1 วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต1)

2.2 วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต2)

2.3 วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต3)

 

 

3.1 วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคเหนือ เขต1)

3.2 วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคเหนือ เขต2)

 

 

4.1 วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคใต้ เขต1)

 

4.2 วุฒิการศึกษา/เงินเดือน (ภาคใต้ เขต2)

 

 

สอบถามสนใจติว ที่ 
086-310-1013,081-4568768,081-456-8768 

Line ID : @THESUCCESS