ภาษา : ไทย
  

เกี่ยวกับเรา 

ขอเชิญมารู้จัก   อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในเรื่อง ของการสอบ ก.พ.  และอาจารย์ท่านเหล่านี้มีประสบกาณ์ ตรงในการสอบ ก.พ. มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน  เพื่อดูแนวข้อสอบ   และเพื่อนำเทคนิค แนวโจทย์ใหม่ๆ มาให้คำแนะนำกับน้องๆ    

 

          อาจารย์เรามีแยกเฉพาะตามความเชี่ยวชาญรายวิชา  ใน3 วิชาหลักที่ใช้สอบ ก.พ.  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ด้านวิชาของตัวเอง มามากกว่า15 ปี

ผู้สอนของThe Success จะไม่เพียงแค่แบ่งปันความรู้กับคุณ  ยังบอกเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ บอกประสบการณ์ตรง  ซึ่งทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า  ถ้าเรียนติว ก.พ. กับ The Success คุณจะสามารถสอบผ่านได้ และได้ทำงานเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสากิจ ตามที่ใจปรารถนาแน่นอน 

รูป

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/ประสบการณ์

         

            

 

Dr.Chalermpol

Jindareuang

(Nok)

 

ดร.เฉลิมพล  จินดาเรือง 

(อ.นก)

 

 

 

อาจารย์ประจำราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

 

 

  

               Oratai Tantisook(พี่อ้วน)

 

 

 

 

 

 

Ms.Oratai Tantisook

(aoun)

อ.อรทัย  ตันติสุข   (พี่อ้วน)

M.Sc (Management Information System ) NIDA

B.Sc (Mathematics Science) Kasetsart

Professional Math & GMAT & Statistics Lecturer with more than 20 years experience.

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์  

ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์ (การจัดการระบบสารสนเทศ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า  

ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์  มามากกว่า 20 ปี 

เชี่ยวชาญด้าน Calculus ,Math Engineer,Stat

               อาจารย์ Oranuch Tantisook(พี่นุช)

 

Ms.Oranuch Tantisook

(Nuch)

อ.อรนุช   ตันติสุข

( พี่นุช )

Master of Engineering (Chemical Engineering) Chulalongkorn University

Bachelor Engineering (Chemical Engineering) Srinakharinwirot University

Professional Math & GMAT & Statistics Lecturer with more than 15 years experience.

จบปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( เคมี ) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

จบปริญญาโท  คณะวิศกรรมศาสตร์ ( เคมี ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ค่ะ

ประสบการณ์ ด้านการสอนคณิตศาสตร์ มากกว่า  15 ปี ค่ะ 


 

Ms.Pacharaoorn  Tantatanei

(Kate)


 

 

 

 

 

2011 – 2013 A-level at Cambridge Centre for Sixth-From Studies, Cambridge, UK

2013 – 2016 Bachelor of Arts in Cultural Studies (First Class Hounours), University of Leeds, UK

Work EXPERIENCES :

2016-2017   English Teacher, Smart Tutor

                      - Taught TOEFL , IELTS

                       - Conversation  for  Business  English

 

TOEFL iBT score  :118 ,IELTS score  :8.5 

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.)ระดับปริญญาตรี – โท ไปศึกษาต่อระดับตรี-โท จากอังกฤษ   จบปริญญาตรี (เกียรนิยมอันดับ 1) คณะอักษรศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยลีดส์ ที่อังกฤษ มหาวิทยาลัย ระดับ Top 10 ของโลก 

เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ ทุกตัว ทั้ง IELTS, TOEFL ,TOEIC ,etc

 


 

Mr.Nutthapong Noosaeng

(Beach)

อ.นัทธพงศ์   หนูแสง  

             (พี่บีซ)

 

Educational Background:

Master of Business Administration: Leadership and Organizational Management 2014, National University California, USA

Bachelor of Science: Computer Science, Mahidol University International College, Thailand

Work Experiences:

Academic Writing, Grammar, Proofreading and Editing, Reading Comprehension, Listening Comprehension, Speaking and Presentations, Tutoring and Counseling

TOEFL iBT score  : 102 ,TOEIC score  : 950

2014 – Present: Smart Tutor

- TOEIC, TOEFL, IELTS

 

- Specific English courses for organization

จบปริญญาโท 

 


 

Mr.Tanapon  Tawson

(Mon)

 

Education

2009-2012            Burapha University, Humanity and Social Sciences, B.A. Business English, Japanese Minor

Work EXPERIENCES :

May 2013-Sep 2017          English Tutor: Smart Tutor, Ladphrao, Bangkok, Thailand

Instructed foundation of English grammar

Instructed learners preparing for TOEIC Test

Guided new English tutors

Advised how the learners can learn English more efficiently and faster

 

TOEIC score  : 990

 


 

Mr.Kitiporn Komalarachun

(Noi)   

 

 

 

 

 

Work EXPERIENCES :

1990-1994  Bangkok Business College, English Teacher

1995-1999  Kasem Bundit University, English Lecturer

2000-2002  Walaya Alongkorn Rajabhat University, English Lecturer

2003-2005  Panyapiwat Techno Business, Head of English Department

2006-2008  Sarasas Witaed Rangsit School, Asst.Principal Foreign Department

2009-2012  Dusit Teachnology School, Special English Teacher

2009-2014  Santirat Vocational College, English Lecturer

2014-2015  English Teacher, Smart Tutor,

                     - Taught TOEIC, IELTS 

                      - Conversation  for  Business  English

 

TOEIC score  :990

 


 

Ms.Hemrudee Sornchai 

(Hong)

 

Education

2009-2012            Burapha University, Humanity and Social Sciences, B.A. Business English, Japanese Minor

Work EXPERIENCES :

May 2013-Sep 2017          English Tutor: Smart Tutor, Ladphrao, Bangkok, Thailand

Instructed foundation of English grammar

Instructed learners preparing for TOEIC Test

Guided new English tutors

Advised how the learners can learn English more efficiently and faster

 

TOEIC score  : 990